Información xeral

A Unidade de Medicina interna dedícase á atención global do doente adulto, ocupándose da prevención, diagnóstico e tratamento das enfermidades tanto no ámbito hospitalario como no ambulatorio. O especialista en Medicina interna -o  internista- traballa en equipo con outras especialidades para ofertarlle ao doente con distintos síntomas e enfermidades, a maior atención integral posible cunha visión integradora.