Información xeral

No Hospital  Cosaga contamos con todo o necesario para realizar exploracións  cardiológicas. Dispoñemos dunha sección para probas de esforzo, monitoraxe Holter e ecografías cardíacas.