Información xeral

Diagnóstico, cirurxía, tratamento e seguimento de enfermidades  urolóxicas. Dispoñemos das máis avanzadas técnicas de diagnóstico e de cirurxía de patoloxías de alta incidencia na poboación.