Información xeral

O Hospital  Cosaga presta atención integral á muller en materia de  xinecología e obstetricia, poñendo ao seu servizo as técnicas  diagnósticas e terapéuticas máis avanzadas.