Os nosos Valores

En Cosaga temos un compromiso co doente, exe de todas as nosas accións, coa sociedade que nos rodea, coa innovación tecnolóxica e coa eficiencia e a excelencia.

Orientación ao doente

E aos seus familiares e acompañantes para responder ás necesidades e expectativas con honestidade, profesionalidade, integridade e respeto polos seus valores e crenzas.

Reinversión dos beneficios

Para mellorar a prestación de todos os servizos a todos os niveis.

Innovación e actualización

En Cosaga estamos nun proceso constante de innovación tecnolóxica e de permanente actualización dos nosos profesionais para acadar unha medicina máis moderna e eficaz.

Factor humano, integración e implicación

Apoio ao principal activo de Cosaga, os seus traballadores, que comparten e participan activamente no proxecto.

Eficiencia e excelencia

En Cosaga estamos nun proceso para a mellora continua e manter o liderado no sector.

Compromiso coa sociedade

Cosaga está firmemente comprometida coa sociedade que a rodea.