Información xeral

É un dos servizos máis importantes e destacados do funcionamento do Hospital. Contamos con dous quirófanos xerais dotados da última tecnoloxía e co mellor equipamento. O servizo complétase cun quirófano de cirurxía menor  ambulatoria. A polivalencia dos nosos quirófanos determina unha atención rápida e de máxima calidade. A seguridade do paciente é a nosa máxima prioridade. Esta protección garántese grazas aos avanzados equipos tecnolóxicos dos que dispoñemos e aos esixentes protocolos que garanten a seguridade na cirurxía.

Cirurxía traumatolóxica e ortopédica.

Realizamos máis de 300 intervencións anuais de  artroplastia de xeonllo e cadeira. Cirurxía  artroscópica, de xeonllo, de ombreiro, nocello, cóbado, cadeira. Cirurxía do pé,  hallux  valgus, tratamento da  metatarsalxia, dedos martelo…  Cirurxía  traumatolóxica no tratamento de fracturas. Cirurxía da man.

Cirurxía xeral e do aparello dixestivo. 

Cirurxía  laparoscópica para o tratamento do cancro colorrectal, patoloxía da  vesícula e vías  biliares. Cirurxía maior no tratamento das patoloxías dixestivas. Cirurxía  proctolóxica. Cirurxía do  tiroides. Cirurxía da mama. Cirurxía correctora dos defectos da parede abdominal (hernias,  eventraciones, …)

Cirurxía  urolóxica

Cirurxía xinecolóxica e  obstétrica

Neurocirurxía. Cirurxía da columna

Cirurxía oftalmolóxica. Cirurxía da catarata por  facoemulsificación

Cirurxía  otorrinolaringolóxica

Cirurxía  maxilofacial

Cirurxía pediátrica

Cirurxía sen sangue.

 Preparación, tratamento  intraoperatorio e seguimento postoperatorio de todos os pacientes que deciden someterse a unha cirurxía sen uso de  hemoderivados.