Información xeral

O Hospital  Cosaga, en colaboración con  Cendisa, pon a disposición dos profesionais e dos pacientes un centro de diagnóstico que presta os seus servizos de laboratorio con carácter permanente 24 horas ao día os 365 días do ano, tanto a pacientes ambulatorios, como ingresados e urxentes. Especializado en Laboratorio de Análises Clínicas e Anatomía Patolóxica está dirixido por doutora María Carmen Pérez Pérez.

Áreas de atención

As áreas de atención das que dispoñen son:

Recepción

Sala de espera

Salas de extracción

Laboratorio de análises clínicas

Laboratorio de anatomía patolóxica

Equipamento

O equipamento material co que conta é:

Autoanalizadores

Mamógrafo

Densitómetro

Ecógrafo

Electromiógrafo

Gastro-Duodenal

Radioloxía xeral

Eco-cardio