Información xeral

O Servizo de Neurofisioloxía do Hospital colabora no diagnóstico e seguimento de pacientes con enfermidades que afectan o sistema nervioso central e periférico.

As nosas técnicas neurofisiolóxicas permítennos estudos de electroencefalografía, electroneurografía, electromiografía, potenciais evocados, así como técnicas máis específicas para rexistros máis especializados.