Información xeral

Nunhas instalacións completamente renovadas a Unidade do Aparello Dixestivo e  Endoscopias do Hospital  Cosaga consta dunha zona de espera para os pacientes, vestiarios e unha sala con equipamento tecnolóxico de última xeración para levar a cabo todas aquelas probas  diagnósticas e terapéuticas necesarias para o doente.